Đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô cùng các em học sinh khối 11 đề kiểm tra định kì Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên, đề kiểm tra có mã đề 203 gồm 03 trang, đề được biên soạn theo dạng kết hợp trắc nghiệm và tự luận, phần trắc nghiệm gồm 20 câu – chiếm 8.0 điểm, phần tự luận gồm 02 câu – chiếm 2.0 điểm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề kiểm tra có đáp án và lời giải.

Trích dẫn đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình bên dưới. Chọn khẳng định đúng?
A. Hàm số đồng biến trên (-3pi/2;-pi/2).
B. Hàm số đồng biến trên (pi/2;3pi/2).
C. Hàm số đồng biến trên (-pi/2;pi/2).
D. Hàm số đồng biến trên (-pi/2;0).
[ads]
+ Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2 + 3sin3x.
A. min y = -2 và max y = 5. B. min y = -1 và max y = 4.
C. min y = -1 và max y = 5. D. min y = -5 và max y = 5.
+ Cho phương trình (sinx)^2018 + (cosx)^2018 = 2((sinx)^2020 + (cosx)^2020). Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình trên đường tròn lượng giác là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com