Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Thứ Sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019, trường THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019 – 2020, đây là đợt kiểm tra định kỳ nhằm giúp giáo viên bộ môn Toán 10 và nhà trường nắm vững chất lượng học tập của học sinh, qua đó theo dõi được sự tiến bộ của từng em.

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề: hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, vectơ, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
+ Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P là các điểm thỏa mãn MA = 2MB, NA + NC = 0, 2PB + PC = 0.
a) Biểu diễn AM, AN, AP theo AB, AC.
b) Chứng minh M, N, P thẳng hàng.
+ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hai đường thẳng d: y = m^2x + 2m – 3 và d’: y = (3 – 2m)x – 1 song song với nhau.
+ Biết đồ thị hàm số y = ax^2 + bx + c có đỉnh là I(1;8) và đi qua điểm C(0;5). Tính tổng S = a^2 + b^2 + c^2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]