Đề KSCL lần 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh


Nhằm mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 10 trong giai đoạn giữa học kì 1 năm học 2019 – 2020, ngày …/10/2019, trường Trung học Phổ thông Lý Nhân Tông, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kì thi khảo sát chất lượng môn Toán 10 năm học 2019 – 2020 lần thứ nhất.

Đề KSCL lần 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh mã đề 287, đề gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL lần 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh:
+ Cho các phát biểu sau đây:
(I): “13 là số nguyên tố”.
(II): “Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền”.
(III): “Các em hãy cố gắng học tập thật tốt nhé !”.
(IV): “Mọi hình vuông đều là hình chữ nhật”.
Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một mệnh đề?


+ Cho tam giác ABC có I là trung điểm BC, Gọi M là điểm thỏa mãn 2MA + MB + MC = 0. Xác định vị trí của điểm M.
A. M là trung điểm AI.
B. M là điểm thuộc đọan thẳng AI và MA = 2MI.
C. M là điểm thuộc đoạn thẳng AI và MI = 2MA.
D. M là trọng tâm tam giác ABC.
+ Parabol (P) có phương trình y = -x^2 đi qua A, B có hoành độ lần lượt là 3 và −3. Cho O là gốc tọa độ. Khi đó:
A. Tam giác AOB là tam giác nhọn. B. Tam giác AOB là tam giác đều.
C. Tam giác AOB là tam giác vuông. D. Tam giác AOB là tam giác có một góc tù.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com
[gs-fb-comments]