Trắc nghiệm VD – VDC cực trị hàm trị tuyệt đối – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 75 trang được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông hướng dẫn giải các bài toán trắc nghiệm vận dụng – vận dụng cao cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Khái quát nội dung tài liệu trắc nghiệm VD – VDC cực trị hàm trị tuyệt đối – Đặng Việt Đông:
A – MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Các bài toán về hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối đã bắt đầu xuất hiện trong đề tham khảo năm 2018 của bộ và sau đó cũng đã trở thành trào lưu trên các diễn đàn, các nhóm, đồng thời xuất hiện nhiều hơn trong các đề thi thử với các dạng và thường ở mức độ vận dụng, vận dụng cao.
Cực trị hàm số là một đặc tính rất quan trọng của hàm số, giúp chúng ta cùng với tính chất khác của hàm số để khảo sát và vẽ chính xác hoá đồ thị một hàm số, bên cạnh đó có rất nhiều các bài toán liên quan đến cực trị của hàm số. Trong chương trình sách giáo khoa, việc đề cập tới cực trị của hàm số chứa giá trị tuyệt đối còn rất ít, nên học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi giải quyết các bài toán về vấn đề này. Chính vì thế, nội dung của chuyên đề này sẽ giúp học sinh một cái nhìn từ chi tiết tới tổng quát các dạng toán thường gặp về cực trị của hàm số chứa giá trị tuyệt đối.


B – NỘI DUNG
I – MỘT SỐ PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ
Dạng 1: Từ đồ thị (C): y = f(x) suy ra đồ thị (C’): y = f(x) + a.
Dạng 2: Từ đồ thị (C): y = f(x) suy ra đồ thị (C’): y = f(x + a).
Dạng 3: Từ đồ thị (C): y = f(x) suy ra đồ thị (C’): y = |f(x)|.
Dạng 4: Từ đồ thị (C): y = f(x) suy ra đồ thị (C’): y = f(|x|).
Dạng 5
Từ đồ thị (C): y = u(x).v(x) suy ra đồ thị (C’): y = |u(x)|.v(x).
II – CÁC BÀI TOÁN VỀ CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
Dạng 1: Cực trị hàm trị tuyệt đối khi cho hàm số f'(x).
Dạng 2: Cực trị hàm trị tuyệt đối khi cho bảng biến thiên.
Dạng 3: Cực trị hàm trị tuyệt đối khi cho đồ thị.
Dạng 4: Cực trị hàm trị tuyệt đối của hàm đa thức chứa tham số.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com