Trắc nghiệm VD – VDC nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông


Với mục đích hỗ trợ các em học sinh khối 12 trong quá trình học tập nâng cao các dạng toán trong chương trình Giải tích 12 chương 3 – nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, ôn tập hướng đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán, thầy Đặng Việt Đông biên soạn cuốn tài liệu trắc nghiệm vận dụng – vận dụng cao chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.

Tài liệu trắc nghiệm VD – VDC nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông gồm 159 trang với các bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng ở mức độ vận dụng và vận dụng cao, được trích từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán của các trường, sở GD&ĐT, đề tham khảo – đề minh họa – đề chính thức THPT Quốc gia môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bài tập về nguyên hàm, tích phân và ứng dụng được phân tách thành các dạng toán cụ thể, có đáp án và lời giải chi tiết.Các dạng toán được đề cập trong tài liệu trắc nghiệm VD – VDC nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông:
Vấn đề 1. Nguyên hàm.
Dạng toán 1. Phương pháp nguyêm hàm đổi biến số.
Dạng toán 2. Phương pháp nguyên hàm từng phần.
Dạng toán 3. Nguyên hàm hàm ẩn.
Vấn đề 2. Tích phân.
Dạng toán 1. Sử dụng định nghĩa, tính chất và tích phân cơ bản.
Dạng toán 2. Phương pháp tích phân đổi biến số.
+ Đổi biến số dạng 1.
+ Đổi biến số dạng 2.
Dạng toán 3. Tích phân hàm ẩn phương pháp đổi biến.
+ Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 1.
+ Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 2.
+ Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 3.
+ Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 4.
+ Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 5.
+ Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 6.
Dạng toán 4. Tích phân từng phần.
+ Tích phân từng phần dạng 1.
+ Tích phân từng phần dạng 2.
Dạng toán 5. Tích phân hàm ẩn phương pháp từng phần.
Dạng toán 6. Tích phân hàm ẩn.
Dạng toán 7. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, bất đẳng thức tích phân.
Vấn đề 3. Ứng dụng của nguyên hàm – tích phân.
Dạng toán 1. Ứng dụng tính diện tích.
Dạng toán 2. Ứng dụng tích phân với hàm số.
Dạng toán 3. Ứng dụng thể tích.
Dạng toán 4. Bài toán thực tế và ứng dụng diện tích.
Dạng toán 5. Bài toán thực tế và ứng dụng thể tích.
Dạng toán 6. Ứng dụng thực tế khác.

Xem thêm:
+ Trắc nghiệm VD – VDC hàm số – Đặng Việt Đông
+ Trắc nghiệm VD – VDC mũ – logarit – Đặng Việt Đông


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com