Đề kiểm tra Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương


Đề kiểm tra Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương là đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1: hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề có mã đề 101 gồm 05 trang với 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương:
+ Chọn phát biểu đúng:
A. Các hàm số y = sinx, y = cosx, y = cotx đều là hàm số chẵn.
B. Các hàm số y = sinx, y = cosx, y = cotx đều là hàm số lẻ.
C. Các hàm số y = sinx, y = cotx, y = tanx đều là hàm số chẵn.
D. Các hàm số y = sinx, y = cotx, y = tanx đều là hàm số lẻ.
+ Xét các phương trình lượng giác:
(I) sinx + cosx = 3.
(II) 2sinx + 3cosx = √12.
(III) (cosx)^2 + (cos2x)^2 = 2.
Trong các phương trình trên, phương trình nào vô nghiệm?
A. Chỉ (III). B. Chỉ (I). C. (I) và (III). D. Chỉ (II).
+ Gọi M và m là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sinx + 2cosx – 2sin2x. Khi đó M và m nhận giá trị nào sau đây?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com