Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Nguyễn Chín Em


Tài liệu gồm 827 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Chín Em bao gồm kiến thức trọng tâm, câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết chủ đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng thuộc chương trình Giải tích 12 chương 3.

Khái quát nội dung tài liệu nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Nguyễn Chín Em:
1. NGUYÊN HÀM
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Nguyên hàm và tính chất.
1.1 Nguyên hàm.
1.2 Tính chất.
2. Phương pháp tính nguyên hàm.
2.1 Phương pháp tính nguyên hàm đổi biến số.
2.2 Phương pháp tính nguyên hàm từng phần.
2.3 Bảng nguyên hàm cơ bản.
2.4 Bảng nguyên hàm mở rộng.
3. Các dạng toán và bài tập.
3.1 Tính nguyên hàm bằng bảng nguyên hàm.
3.2 Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số.
3.3 Nguyên hàm từng phần.
B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng thấp, Vận dụng cao.
[ads]
2. TÍCH PHÂN
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Khái niệm tích phân.
1.1 Định nghĩa tích phân.
1.2 Tính chất của tích phân.
2. Phương pháp tính tích phân.
2.1 Phương pháp đổi biến số.
2.2 Phương pháp tích phân từng phần.
3. Các dạng toán và bài tập.
3.1 Tích phân cơ bản và tính chất tính phân.
3.2 Tích phân hàm số phân thức hữu tỉ.
3.3 Tính chất của tích phân.
3.4 Tích phân hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối.
3.5 Phương pháp đổi biến số.
3.6 Tích phân từng phần.
B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng thấp, Vận dụng cao.

3. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN
A. TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG
1. Hình phẳng giới hạn bởi một đường cong và trục hoành.
2. Hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong.
B. TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY
C. DẠNG TOÁN VÀ BÀI TẬP
1. Diện tích hình phẳng và bài toán liên quan.
1.1 Diện tích hình phẳng.
1.2 Tìm vận tốc, gia tốc, quãng đường trong vật lí.
2. Thể tích.
2.1 Thể tích của vật thể.
2.2 Tính thể tích của vật thể tròn xoay.
D. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng thấp, Vận dụng cao.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com