Bài tập trắc nghiệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án và lời giải

Tài liệu gồm 67 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn 111 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết về chủ đề đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trong chương trình Hình học 11 chương 3; giúp học sinh khối 11 học tốt chủ đề: quan hệ vuông góc trong không gian và học sinh khối 12 ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán.

Mục lục tài liệu bài tập trắc nghiệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án và lời giải:
Phần A. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.
Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết (Trang 1).
Dạng 2. Xác định quan hệ vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, đường thẳng và đường thẳng (Trang 3).
+ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (Trang 3).
+ Đường thẳng vuông góc với đường thẳng (Trang 4).
Dạng 3. Xác định góc của đường thẳng và mặt phẳng (Trang 4).
+ Góc của cạnh bên với mặt phẳng đáy (Trang 4).
+ Góc giữa cạnh bên với mặt phẳng bên (Trang 10).
+ Góc giữa đường thẳng khác với mặt phẳng (Trang 14).
Dạng 4. Một số bài toán liên quan khác (Trang 17).
[ads]
Phần B. Lời giải chi tiết.
Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết (Trang 19).
Dạng 2. Xác định quan hệ vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, đường thẳng và đường thẳng (Trang 19).
+ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (Trang 19).
+ Đường thẳng vuông góc với đường thẳng (Trang 24).
Dạng 3. Xác định góc của đường thẳng và mặt phẳng (Trang 26).
+ Góc của cạnh bên với mặt phẳng đáy (Trang 26).
+ Góc giữa cạnh bên với mặt phẳng bên (Trang 40).
+ Góc giữa đường thẳng khác với mặt phẳng (Trang 52).
Dạng 4. Một số bài toán liên quan khác (Trang 60).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]