Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Lương Sơn – Hòa Bình


Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Lương Sơn – Hòa Bình gồm 03 trang với 28 câu trắc nghiệm (07 điểm) và 03 câu tự luận (03 điểm), thời gian làm bài 90 phút, đề thi có ma trận đề, đáp án và lời giải chi tiết.

Ma trận đề thi HK1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Lương Sơn – Hòa Bình:
I. Trắc nghiệm

Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Mệnh đề 1 0 0
Tập hợp 1 0 0
Các phép toán tập hợp 0 1 0
Các tập hợp số 0 2 0
Hàm số 1 1 0
Hàm số y = ax + b 0 2 0
Hàm số bậc hai 0 1 1
Đại cương về phương trình 0 2 0
Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai 0 1 1
Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 1 1 1
Các định nghĩa 1 0 0
Tổng và hiệu của hai véctơ 1 1 0
Tích của một số với một véctơ 0 0 1
Hệ trục toạ độ 1 2 0
Giá trị lượng giác của một góc 0 1 0
Tích vô hướng của hai véctơ 0 1 1

[ads]
II. Tự luận
1/ Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai.
2/ Giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối và phương trình chứa ẩn trong dấu căn thức.
3/ Bài toán hình học về tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG




Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com