Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Đồng Nai


Sáng thứ Năm ngày 19 tháng 12 năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2019 – 2020 dành cho đối tượng học sinh lớp 12 hệ THPT và GDTX.

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Đồng Nai gồm có 04 mã đề: 01, 02, 03, 04; đề thi có 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, học sinh làm bài thi trong khoảng thời gian 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Đồng Nai:
+ Một công ty thành lập vào đầu năm 2015, tổng số tiền trả lương năm 2015 của công ty là 500 triệu đồng. Biết rằng từ năm 2016 trở đi, mỗi năm thì tổng số tiền trả lương của công ty tăng thêm 9% so với năm kề trước. Năm đầu tiên có tổng số tiền trả lương năm đó của công ty lớn hơn 1 tỷ đồng là?
+ Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số y = f(x) = ax^4 + bx^2 + c với x là biến số thực; a, b, c là ba hằng số thực và a khác 0. Gọi k là số nghiệm thực của phương trình f(x) =  1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[ads]
+ Một trang trại đang dùng hai bể nước hình trụ có cùng chiều cao, bán kính đáy lần lượt bằng 1,6 m và 1,8 m. Trang trại làm một bể nước mới hình trụ, có cùng chiều cao và thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên; biết ba hình trụ trên là phần chứa nước của mỗi bể. Bán kính đáy của bể nước mới gần nhất với kết quả nào dưới đây?
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số y = |f(x – 2) – 3| bằng?
+ Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 6a, với 0 < a thuộc R. Diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh A và đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD bằng?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]