Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hải Dương


Chủ Nhật ngày 19 tháng 12 năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương tổ chức kì thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 THPT môn Toán giai đoạn học kì 1 năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hải Dương mã đề gốc, đề gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hải Dương:
+ Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O và O’, bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 2a. Trên đường tròn đáy có tâm O lấy điểm A, trên đường tròn tâm O’ lấy điểm B. Đặt α là góc giữa AB và đáy. Biết rằng thể tích khối tứ diện OO’AB đạt giá trị lớn nhất. Khẳng định nào sau đây đúng?
+ Cho mặt nón tròn xoay đỉnh S đáy là đường tròn tâm O có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh bằng a. A, B là hai điểm bất kỳ trên (O). Thể tích khối chóp S.OAB đạt giá trị lớn nhất bằng?
[ads]
+ Cho hàm số y = f(x) xác định trên R\{1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ sau. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình f(x) + 1 = m có đúng ba nghiệm thực phân biệt.
+ Cho khối chóp tứ giác S.ABCD. Mặt phẳng đi qua trọng tâm các tam giác SAB, SAC, SAD chia khối chóp này thành hai phần có thể tích là V1 và V2 (V1 < V2). Tính tỉ lệ V1/V2.
+ Cho hàm số f(x) = 2019^x + 2019^-x. Các số thực a, b thỏa mãn a + b > 0 và f(a^2 + b^2 + ab + 2) + f(-9a – 9b) = 0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = (4a + 3b + 1)/(a + b + 10) khi a, b thay đổi.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com