Tài liệu tự học chuyên đề số phức – Nguyễn Trọng


Tài liệu gồm 81 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Trọng, hướng dẫn tự học chuyên đề số phức, thuộc chương trình Giải tích 12 chương 3, tài liệu phù hợp đối với học sinh theo học ban cơ bản, ôn thi THPT Quốc gia khối Khoa học Xã hội.

Mục lục tài liệu tự học chuyên đề số phức – Nguyễn Trọng:
Bài 1. Số phức.
+ Dạng 1. Xác định các yếu tố cơ bản của số phức.
+ Dạng 2. Biểu diễn hình học của số phức.
+ Dạng 3. Số phức bằng nhau.
+ Đề kiểm tra 45 phút Số phức.
Bài 2. Cộng trừ và nhân số phức.
+ Dạng 1. Thực hiện phép tính.
+ Dạng 2. Xác định các yếu tố cơ bản của số phức qua các phép toán.
+ Dạng 3. Bài toán quy về phương trình hệ phương trình nghiệm thực.
+ Dạng 4. Bài toán tập hợp điểm biểu diễn số phức.
+ Bài kiểm tra 45 phút Cộng trừ và nhân số phức.
[ads]
Bài 3. Phép chia số phức.
+ Dạng 1. Thực hiện phép tính.
+ Dạng 2. Thực hiện phép tính từ đó suy ra các yếu tố liên quan đến số phức.
+ Dạng 3. Giải phương trình bậc nhất từ đó suy ra các yếu tố liên quan đến số phức.
+ Bài kiểm tra 45 phút Phép chia số phức.
Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực.
+ Dạng 1. Tìm căn bậc hai của số thực âm.
+ Dạng 2. Tìm nghiệm phức của phương trình bậc hai – tìm các yếu tố liên quan đến hai nghiệm.
+ Dạng 3. Tìm nghiệm phức của phương trình bậc cao.
+ Dạng 4. Mối liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình bậc hai, tìm phương trình khi biết trước nghiệm của nó.
+ Đề kiểm tra 45 phút Phương trình bậc hai với hệ số thực.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com