Đề khảo sát Toán 11 lần 3 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 năm học 2019 – 2020 lần thi thứ ba.

Đề khảo sát Toán 11 lần 3 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 501 và mã đề 507.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 11 lần 3 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, đường thẳng AD là đường phân giác trong của góc A. Trên đoạn AD lấy hai điểm M, N (M, N khác A và D) sao cho góc ABN bằng góc CBM. Đường thẳng CM cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABN tại F, biết phương trình của FA là x + y – 8 = 0 và M(-3;-1), B(-4;-2). Gọi tọa độ điểm A là A(a;b), biết đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC đi qua điểm Q(0;√22). Khi đó tổng a + b là?
[ads]
+ Cho hàm số f(x) = (√x – 2)/(x – 4) với x khác 4 và f(x) = 1/4 với x = 4. Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Hàm số gián đoạn tại x = 4. B. Hàm số không liên tục tại x = 4.
C. Hàm số liên tục trên R. D. Hàm số liên tục tại x = 4.
+ Cho tứ diện đều ABCD có các cạnh bằng a. Gọi G và G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ABD. Diện tích của thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng (BGG’) là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com