Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Lương Sơn – Hòa Bình


Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Lương Sơn – Hòa Bình gồm 03 trang với 24 câu trắc nghiệm (06 điểm) và 05 câu tự luận (04 điểm), thời gian làm bài 90 phút, đề thi có ma trận đề, đáp án và lời giải chi tiết.

Ma trận đề thi HK2 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Lương Sơn – Hòa Bình:
I. Phần trắc nghiệm

Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Bất đẳng thức 0 0 1
Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn 1 1 0
Dấu của nhị thức bậc nhất 1 1 1
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 0 1 0
Dấu của tam thức bậc hai 1 1 1
Cung và góc lượng giác 1 1 0
Giá trị lượng giác của một cung 1 1 0
Công thức lượng giác 0 1 0
Các hệ thức lượng trong tam giác, giải tam giác 1 1 1
Phương trình đường thẳng 1 2 1
Phương trình đường tròn 1 1 0
Tổng 8 11 5

[ads]
II. Phần tự luận
1. Xét dấu biểu thức nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai:
+ Xét dấu nhị thức bậc nhất.
+ Xét dấu tam thức bậc hai.
2. Cho biết một giá trị lượng giác của cung α, tìm các giá trị lượng giác còn lại.
3. Giải các bất phương trình:
+ Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu đưa về xét dấu biểu thức rồi suy ra nghiệm.
+ Bất phương trình mức vận dụng.
4. Bài toán hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác.
5. Bài toán về phương trình đường thẳng, đường tròn.
+ Bài toán lập phương trình tổng quát của đường thẳng.
+ Bài toán liên quan sự tiếp xúc giữa đường tròn và đường thẳng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com