Đề thi HK2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Bắc Duyên Hà – Thái Bình


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT Bắc Duyên Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 11 năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Bắc Duyên Hà – Thái Bình mã đề 132 gồm có 04 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Bắc Duyên Hà – Thái Bình:
+ Cho hình chóp S.ABC có các cạnh SA = SB = SC. Gọi H là hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. H là trực tâm tam giác ABC. B. H là trọng tâm tam giác ABC.
C. H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. D. H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
+ Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. Cạnh bên và cạnh đáy của hình lăng trụ luôn bằng nhau.
B. Các mặt bên của hình lăng trụ là các hình bình hành.
C. Hai mặt đáy của hình lăng trụ là hai đa giác có các cạnh tương ứng song song và bằng nhau.
D. Các cạnh bên của hình lăng trụ song song và bằng nhau.
[ads]
+ Cho phương trình x^5 + 3x^3 – 2 = 0 (1). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Phương trình (1) có nghiệm thuộc khoảng (0;1).
B. Phương trình (1) có nghiệm thuộc khoảng (1;2).
C. Phương trình (1) có nghiệm thuộc khoảng (−3;0).
D. Phương trình (1) vô nghiệm.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com