Đề thi HK2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trường Tộ – Gia Lai


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi HK2 Toán 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trường Tộ – Gia Lai; đề thi có mã đề 401 gồm có 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trường Tộ – Gia Lai:
+ Cho hàm số f(x) = -4x^3 + 4x – 1. Mệnh đề sai là:
A. Hàm số f(x) liên tục trên R.
B. Phương trình f(x) = 0 có ít nhất hai nghiệm trên khoảng (-3;1/2).
C. Phương trình f(x) = 0 không có nghiệm trên khoảng (−∞;1).
D. Phương trình f(x) = 0 có nghiệm trên khoảng (−2;0).
+ Cho hàm số f(x) xác định trên [a;b]. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm trong khoảng (a;b) thì hàm số f(x) phải liên tục trên (a;b).
B. Nếu hàm số f(x) liên tục trên [a;b] và f(a)f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không có nghiệm trong khoảng (a;b).
C. Nếu f(a)f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trong khoảng (a;b).
D. Nếu hàm số f(x) liên tục, tăng trên [a;b] và f(a)f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không có nghiệm trong khoảng (a;b).
+ Cho tứ diện MABC có MA, MB, MC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của M lên mặt phẳng (ABC). Chọn mệnh đề sai.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com