Đề thi HK2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Lạng Giang 3 – Bắc Giang


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT Lạng Giang số 3, tỉnh Bắc Giang tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 12 năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Lạng Giang 3 – Bắc Giang mã đề 223 gồm có 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 223, 234, 245, 256.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Lạng Giang 3 – Bắc Giang:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật; SA ⊥ (ABCD), AB = 3a, BC = 4a, SA = 5a. Mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với SC chia khối chóp S.ABCD thành hai khối đa diện có thể tích lần lượt là V1 và V2, trong đó V1 là thể tích khối đa diện chứa đỉnh S. Tỉ số V1/V2 bằng?
+ Trong hệ tọa độ Oxyz cho a(1;-1;0) và A(−4;7;3), B(4;4;5). Giả sử M và N là hai điểm thay đổi trong mặt phẳng (Oxy) sao cho MN cùng hướng với a và MN = 5√2. Giá trị lớn nhất của |AM – BN| bằng?
[ads]
+ Cho khối chóp S.ABC có SA = SB = SC = a, góc ASB = 60 độ, góc BSC = 90 độ, góc ASC = 120 độ. Gọi M và N lần lượt thuộc cạnh AB và cạnh SC sao cho CN/CS = AM/AB. Khi độ dài đoạn thẳng MN nhỏ nhất, tính thể tích V của khối chóp S.AMN.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com