Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Hưng Nhân – Thái Bình


Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Hưng Nhân – Thái Bình mã đề 132 gồm có 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Hưng Nhân – Thái Bình:
+ Có mấy đường thẳng đi qua điểm M (2;-3) và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB vuông cân.
A. 1. B. Không có. C. 2. D. 3.
+ Cho hai điểm A(4;0) và B(0;5). Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của đường thẳng AB?
[ads]
+ Cho đường tròn có phương trình (C): x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Tâm của đường tròn là I(−a;−b). B. a^2 + b^2 – c > 0.
C. Đường tròn có tâm là I(a;b). D. Đường tròn có bán kính là R = √(a^2 + b^2 – c).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com