Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng


Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng mã đề 143 gồm có 02 trang với 32 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 8,0 điểm, phần tự luận chiếm 2,0 điểm, thời gian làm bài thi là 90 phút (không tính khoảng thời gian phát đề).

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng:
+ Cho đường tròn (C): (x – 2)^2 + (y – 1)^2 = 5 và đường thẳng d: x – y – 4 = 0. Gọi I là tâm của đường tròn (C), M là điểm thuộc d. Qua M kẻ các tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (C) (A và B là các tiếp điểm). Biết điểm M(a;b) và tứ giác IAMB có diện tích bằng 10. Khi đó b – a bằng?
[ads]
+ Bất phương trình 2√(2x^2 + 5x + 3) + √(2x + 3) + √(x + 1) + 3x ≥ 16 có tập nghiệm là S = [a + b√c;+∞) với a và b là các số nguyên, c là số nguyên tố. Hỏi tổng a + b + c có giá trị là bao nhiêu?
+ Cho tam giác ABC. Đặt BC = a; AC = b; AB = c; R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đẳng thức nào sau đây sai?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com