Đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng


Đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng mã đề 111 gồm có 04 trang với 32 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 8,0 điểm, phần tự luận chiếm 2,0 điểm, thời gian làm bài thi là 90 phút (không tính khoảng thời gian phát đề), đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng:
+ Cho phương trình x^4 – 4x^3 + 1 = 0. Tìm mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau:
A. Phương trình có đúng một nghiệm x > 3. B. Phương trình vô nghiệm trên khoảng (0;1).
C. Phương trình có ít nhất hai nghiệm. D. Phương trình vô nghiệm trên khoảng (−1;0).
+ Cho hình chóp S.ABC biết (SBC) vuông góc với (ABC), ABC là tam giác vuông tại A (AB < AC), SB = SC. Gọi H và I lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và AB. Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?
[ads]
+ Cho hàm số f(x) = (x + 3)/√(-x^2 + 4x). Mệnh đề nào sau đây SAI?
A. Hàm số không liên tục tại điểm x = 2. B. Hàm số liên tục tại điểm x =1.
C. Hàm số không liên tục tại điểm x = 0. D. Hàm số không liên tục tại điểm x = 5.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com