Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Ngô Quyền – Hà Nội


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT Ngô Quyền, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm học 2019 – 2020.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Ngô Quyền – Hà Nội có cấu trúc bám sát đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của Bộ GD&ĐT, đề thi có đáp án mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Ngô Quyền – Hà Nội:
+ Có 15 học sinh của một trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì (Hà Nội) đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong đó khối 12 có 8 học sinh nam và 4 học sinh nữ, khối 11 có 3 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh bất kỳ để trao thưởng. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ đồng thời có cả khối 12 và khối 11?


+ Cho tứ diện ABCD. Hai điểm M, N lần lượt di động trên hai đoạn thẳng BC và BD sao cho 2(BC/BM)^3 + 3(BD/BN)^2 = 10. Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của các khối tứ diện ABMN và ABCD. Tìm giá trị nhỏ nhất của V1/V2?
+ Cho hàm số y = 2×3 − 3(m + 2)x2 + 6(5m + 1)x − 4m3 − 2 (m là tham số thực). Gọi T là tập tất cả các số nguyên m để hàm số có ít nhất một điểm cực trị xi thỏa mãn |xi| > 4. Giả sử rằng m1, m2 lần lượt là số nguyên dương nhỏ nhất và số nguyên âm lớn nhất trong T, khi đó m1 + m2 bằng?Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com