Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Hệ trục tọa độ trong không gian


Tài liệu gồm 31 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề hệ trục tọa độ trong không gian; có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Hệ trục tọa độ trong không gian:
Vấn đề 1. Hệ trục tọa độ trong không gian.
Vấn đề 2. Phương trình mặt cầu.
+ Bài toán 1. Xác định tâm và bán kính.
+ Bài toán 2. Viết phương trình mặt cầu.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com