Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Nguyên hàm


Tài liệu gồm 38 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề nguyên hàm; có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Nguyên hàm:
Vấn đề 1. Nguyên hàm cơ bản.
Vấn đề 2. Nguyên hàm của hàm số hữu tỉ.
Vấn đề 3. Tính nguyên hàm bằng phương pháp từng phần.
Vấn đề 4. Nguyên hàm có điều kiện.
Vấn đề 5. Nguyên hàm hàm ẩn.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com