Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Phương trình đường thẳng


Tài liệu gồm 45 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề phương trình đường thẳng; có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Phương trình đường thẳng:
Vấn đề 1. Xác định các yếu tố cơ bản của đường thẳng.
Vấn đề 2. Viết phương trình đường thẳng.
Vấn đề 3. Khoảng cách và góc.
Vấn đề 4. Vị trí tương đối.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com