Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Phương trình mặt phẳng


Tài liệu gồm 35 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề phương trình mặt phẳng; có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Phương trình mặt phẳng:
Vấn đề 1. Xác định yếu tố cơ bản của mặt phẳng.
Vấn đề 2. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng, từ mặt phẳng đến mặt phẳng.
Vấn đề 3. Góc của hai mặt phẳng.
Vấn đề 4. Viết phương trình mặt phẳng.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com