Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Tích phân


Tài liệu gồm 59 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề tích phân; có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Tích phân:
Vấn đề 1. Định nghĩa – tính chất của tích phân.
Vấn đề 2. Tích phân cơ bản (thông qua bảng công thức nguyên hàm).
Vấn đề 3. Tích phân hàm số hữu tỷ.
Vấn đề 4. Phương pháp đổi biến số.
Vấn đề 5. Phương pháp từng phần.
Vấn đề 6. Tích phân hàm ẩn.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com