Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Ứng dụng của tích phân


Tài liệu gồm 45 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề ứng dụng của tích phân; có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Ứng dụng của tích phân:
Vấn đề 1. Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng.
Vấn đề 2. Ứng dụng tích phân tính thể tích.
Vấn đề 3. Ứng dụng tích phân vào bài toán chuyển động.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com