250 câu vận dụng cao hàm số ôn thi THPT môn Toán


Tài liệu gồm 46 trang, được sưu tầm và tổng hợp bởi Tư Duy Mở Trắc Nghiệm Toán Lý, tuyển chọn 250 câu vận dụng cao (VDC) hàm số có đáp án, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Trích dẫn tài liệu 250 câu vận dụng cao hàm số ôn thi THPT môn Toán:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R thoả mãn f(2) = f(−2) = 0 và đồ thị của hàm số y = f'(x) có dạng như hình bên. Hàm số y = f2(x) nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
+ Cho các hàm số f(x) = mx4 + nx3 + px2 + qx + r và g(x) = ax3 + bx2 + cx + d (m, n, p, q, r, a, b, c, d ∈ R) thỏa mãn f(0) = g(0). Các hàm số f'(x) và g'(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Tập nghiệm của phương trình f(x) = g(x) có số phần tử là?
+ Cho hàm số f(x). Hàm số y = f'(x) có đồ thị như hình sau. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số g(x) = 4f(x − m) + x2 − 2mx + 2020 đồng biến trên khoảng (1; 2)?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com