Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian – Nguyễn Tăng Vũ


Tài liệu gồm 18 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Tăng Vũ (phát hành ngày 11 tháng 04 năm 2020), trình bày tóm tắt lý thuyết, một số ví dụ minh họa và tuyển chọn bài tập các chuyên đề trong chương trình Hình học 12 chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian; tài liệu giúp học sinh học tốt chương trình Toán 12 và ôn thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào Đại học – Cao đẳng.

Khái quát nội dung tài liệu chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian – Nguyễn Tăng Vũ:
Chủ đề 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng.
1. Phương trình tổng quát của đường thẳng.
2. Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
3. Bài tập.
Chủ đề 2. Phương trình tham số của đường thẳng.
1. Lý thuyết.
2. Ví dụ.
3. Bài tập.
Chủ đề 3. khoảng cách – góc.
1. Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng.
2. Góc giữa hai đường thẳng.
3. Bài tập.
[ads]
Chủ đề 4. Phương trình đường tròn.
1. Phương trình đường tròn.
2. Phương trình tiếp tuyến.
3. Bài tập.
Chủ đề 5. Phương trình chính tắc của elip.
1. Tóm tắt lý thuyết.
2. Bài tập.
Chủ đề 6. Bài tập tổng hợp.
1. Bài tập về tam giác – tứ giác.
2. Bài tập đường tròn.
3. Bài tập tổng hợp.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com