Cực trị hàm hợp và hàm liên kết (VD – VDC) – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 78 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, hướng dẫn phương pháp giải bài toán cực trị hàm hợp và hàm liên kết, một dạng toán vận dụng – vận dụng cao (VD – VDC) thường xuất hiện trong các đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán.

+ Dạng toán 1: Cực trị f(x), f(u) … biết các đồ thị không tham số.
+ Dạng toán 2: Cực trị f(x), f(u) … biết các bảng biến thiên (BBT), bảng xét dấu (BXD) không tham số.
+ Dạng toán 3: Cực trị f(x), f(u) … liên quan biểu thức đạo hàm không tham số.
+ Dạng toán 4: Cực trị của hàm liên kết h(x) = f(u) + g(x) biết các bảng biến thiên (BBT), đồ thị không tham số.
+ Dạng toán 5: Cực trị hàm hợp f(u), g(f(x)), hàm liên kết … có tham số.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com