Đề sát hạch Toán 10 lần 3 năm 2019 – 2020 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề sát hạch Toán 10 lần 3 năm 2019 – 2020 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 132, đề được biên soạn theo dạng đề thi trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề sát hạch Toán 10 lần 3 năm 2019 – 2020 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Cho tam giác có số đo ba cạnh là 3; 4; 5. Khẳng định nào đúng?
A. Tam giác đều. B. Tam giác vuông. C. Tam giác cân. D. Tam giác tù.
[ads]
+ Cho biểu thức f(x) = ax^2 + bx + c (a ≠ 0) và ∆ = b^2 – 4ac. Chọn khẳng định đúng?
A. Khi ∆ < 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi x ∈ R.
B. Khi ∆ = 0 thì f(x) trái dấu với hệ số a với mọi x ≠ −b/2a.
C. Khi ∆ < 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi x ≠ −b/2a.
D. Khi ∆ > 0 thì f(x) luôn trái dấu hệ số a với mọi x ∈ R.
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình mx + m – (m + 2)x = m^2 – 2x có tập nghiệm là R. Tính tổng tất cả các phần tử của S.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com