Tài liệu tự học chủ đề phép biến hình – Diệp Tuân


Tài liệu gồm 165 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, bao gồm lý thuyết, phân dạng và bài tập chủ đề phép biến hình trong chương trình Hình học 11 chương 1.

Mục lục tài liệu tự học chủ đề phép biến hình – Diệp Tuân:
BÀI 1. PHÉP BIẾN HÌNH VÀ PHÉP DỜI HÌNH.
BÀI 2. PHÉP TỊNH TIẾN.
+ Dạng toán 1. Xác định ảnh của một hình qua phép tịnh tiến.
+ Dạng toán 2. Xác định phép tịnh tiến khi biết ảnh và tạo ảnh.
+ Dạng toán 3. Dùng phép tịnh tiến để giải các bài toán dựng hình.
+ Dạng toán 4. Sử dụng phép tịnh tiến để giải các bài toán tìm tập hợp điểm.
BÀI 3. PHÉP ĐỐI ỨNG TRỤC.
+ Dạng toán 1. Xác định ảnh của một hình qua đối xứng trục.
+ Dạng toán 2. Dùng phép đối xứng trục để giải các bài toán dựng hình.
+ Dạng toán 3. Dùng phép đối xứng trục để giải các bài tập hợp điểm.
BÀI 4. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.
+ Dạng toán 1. Xác định ảnh của một hình qua phép đối xứng tâm.
+ Dạng toán 2. Xác định tâm đối xứng khi biết ảnh và tạo ảnh.
+ Dạng toán 3. Sử dụng phép đối xứng tâm để giải các bài toán dựng hình.
+ Dạng toán 4. Sử dụng phép đối xứng tâm để giải bài toán tập hợp điểm.
[ads]
BÀI 5. PHÉP QUAY.
+ Dạng toán 1. Xác định ảnh của một hình qua phép quay.
+ Dạng toán 2. Sử dụng phép quay để giải các bài toán dựng hình.
+ Dạng toán 3. Sử dụng phép quay để giải các bài toán tập hợp điểm.
+ Dạng toán 4. Sử dụng phép quay để chứng minh.
BÀI 6. HAI HÌNH BẰNG NHAU.
+ Dạng toán 1. Xác định ảnh của một hình qua phép dời hình.
+ Dạng toán 2. Chứng minh hai hình bằng nhau.
BÀI 7. PHÉP VỊ TỰ.
+ Dạng toán 1. Xác định ảnh của một hình qua phép đối xứng tâm.
+ Dạng toán 2. Tìm tâm vị tự của hai đường tròn.
+ Dạng toán 3. Tìm tâm vị tự I và tỉ số k của hai hình bất kỳ.
+ Dạng toán 4. Sử dụng phép vị tự để giải các bài toán dựng hình.
+ Dạng toán 5. Sử dụng phép vị tự để giải các bài toán tập hợp điểm.
+ Dạng toán 6. Sử dụng phép vị tự để giải toán.
BÀI 8. PHÉP ĐỒNG DẠNG.
+ Dạng toán 1. Tìm ảnh qua phép đồng dạng.
+ Dạng toán 2. Chứng minh qua phép đồng dạng.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com