168 câu vận dụng cao dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân ôn thi THPT môn Toán


Tài liệu gồm 17 trang, được sưu tầm và tổng hợp bởi Tư Duy Mở Trắc Nghiệm Toán Lý, tuyển chọn 168 câu vận dụng cao (VDC) dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân có đáp án, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Trích dẫn tài liệu 168 câu vận dụng cao dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân ôn thi THPT môn Toán:
+ Một người thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tằng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp (có diện tích là 12288 m2). Tính diện tích của mặt trên cùng.
+ Cho bốn số thực a, b, c, d là bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Biết tổng của chúng bằng 4 và tổng các bình phương của chúng bằng 24. Tính P = a3 + b3 + c3 + d3.
+ Ba số lập thành một cấp số nhân. Nếu số hạng thứ hai cộng thêm 2 ta được một cấp số cộng. Sau đó cộng thêm 9 với số hạng thứ ba ta lại được một cấp số nhân. Tính tổng ba số đó.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com