Các dạng bài tập VDC hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit


Tài liệu gồm 141 trang, tóm tắt lý thuyết cơ bản cần nắm và hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm vận dụng cao (VDC / nâng cao / khó) hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, phù hợp với đối tượng học sinh khá – giỏi khi học chương trình Giải tích 12 chương 2 (hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit) và ôn thi điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Các dạng bài tập VDC hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit:
CHỦ ĐỀ 1. LŨY THỪA.
Dạng 1. Các phép toán biến đổi lũy thừa.
Dạng 2. So sánh, đẳng thức và bất đẳng thức đơn giản.

CHỦ ĐỀ 2. HÀM SỐ LŨY THỪA.
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa.
Dạng 2. Đồ thị hàm số lũy thừa.

CHỦ ĐỀ 3. LÔGARIT.
Dạng 1. Tính giá trị của biểu thức không có điều kiện. Rút gọn biểu thức.
Dạng 2. Đẳng thức chứa logarit.
Dạng 3. Biểu thị biểu thức theo một biểu thức đã cho và từ đó tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN).

CHỦ ĐỀ 4. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số chứa mũ – lôgarit.
Dạng 2. Đồ thị hàm số mũ – lôgarit.
Dạng 3. Xét tính đơn điệu, cực trị, GTLN và GTNN của hàm số mũ – logarit.
Dạng 4. Tìm GTLN và GTNN của hàm số mũ – logarit nhiều biến.
Dạng 5. Bài toán lãi suất.

CHỦ ĐỀ 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.
Dạng 1. Phương pháp đưa về cùng cơ số.
Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ.
Dạng 3. Phương pháp logarit hóa, mũ hóa.
Dạng 4. Phương pháp biến đổi thành tích.
Dạng 5. Phương pháp sử dụng tính đơn điệu.

CHỦ ĐỀ 6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.
Dạng 1. Phương pháp biến đổi tương đương đưa về cùng cơ số.
Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ.
Dạng 3. Phương pháp logarit hóa.
Dạng 4. Phương pháp sử dụng tính đơn điệu.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com