Đề cương học kì 1 Đại số và Giải tích 11 – Lê Văn Đoàn


Tài liệu gồm 211 trang, được biên soạn bởi nhóm Toán thầy Lê Văn Đoàn: Ths. Lê Văn Đoàn – Ths. Trương Huy Hoàng – Ths. Nguyễn Tiến Hà – Bùi Sỹ Khanh – Nguyễn Đức Nam – Đỗ Minh Tiến, phân dạng và tuyển chọn các bài toán thuộc chương trình Đại số và Giải tích 11 giai đoạn học kì 1: hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, tổ hợp và xác suất, dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân.

Chương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
BÀI 0. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NHỚ.
BÀI 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
+ Dạng toán 1. Tìm tập xác định.
+ Dạng toán 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
+ Dạng toán 3. Xét tính chẵn – lẻ của hàm số lượng giác.
+ Dạng toán 4. Tìm chu kỳ của hàm số lượng giác.
BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.
+ Dạng toán 1. Phương trình bậc hai và bậc cao cùng một hàm lượng giác.
+ Dạng toán 2. Phương trình bậc nhất đối với sin và cos (cổ điển).
+ Dạng toán 3. Phương trình lượng giác đẳng cấp.
+ Dạng toán 4. Phương trình lượng giác đối xứng.
+ Dạng toán 5. Một số dạng toán khác.
BÀI 4. ÔN TẬP CHƯƠNG 1.
[ads]
Chương 2. TỔ HỢP & XÁC SUẤT.
BÀI 1. CÁC QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN.
BÀI 2. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.
+ Dạng toán 1. Các bài toán liên quan đến hoán vị.
+ Dạng toán 2. Các bài toán liên quan đến tổ hợp và chỉnh hợp.
+ Dạng toán 3. Giải phương trình, bất phương trình liên quan đến Pn, kCn, kAn.
BÀI 3. NHỊ THỨC NEWTON.
+ Dạng toán 1. Tìm hệ số hoặc số hạng trong khai triển Newton.
+ Dạng toán 2. Chứng minh hoặc tính tổng.
+ Dạng toán 3. Tìm số hạng hoặc hệ số dạng có điều kiện (kết hợp dạng 1 và dạng 2).
BÀI 4. BIẾN CỐ & XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
+ Dạng toán 1. Xác suất liên quan đến sắp xếp hoặc chọn đồ vật.
+ Dạng toán 2. Xác suất liên quan đến sắp xếp hoặc chọn người.
+ Dạng toán 3. Xác suất liên quan đến sắp xếp hoặc chọn số.
+ Dạng toán 4. Xác suất liên quan hình học.
BÀI 5. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT.
Chương 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN.
BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC.
BÀI 2. DÃY SỐ.
BÀI 3. CẤP SỐ CỘNG.
BÀI 4. CẤP SỐ NHÂN.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com