Khối đa diện và thể tích của chúng – Huỳnh Đức Khánh

Tài liệu gồm 68 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Huỳnh Đức Khánh (chủ biên), tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm thuộc chủ đề khối đa diện và thể tích của chúng, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Hình học 12 chương 1 và ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021.

Bài 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN.
+ Dạng 1. Nhận biết hình đa diện
+ Dạng 2. Số mặt của hình đa diện.
+ Dạng 3. Số cạnh của hình đa diện.
+ Dạng 4. Số đỉnh của hình đa diện.
+ Dạng 5. Tâm đối xứng của hình đa điện.
+ Dạng 6. Trục đối xứng của hình đa diện.
+ Dạng 7. Mặt đối xứng của hình đa diện.
+ Dạng 8. Phân chia – lắp ghép khối đa diện.
Bài 2. KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU.
[ads]
Bài 3. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN.
+ Dạng 1. Thể tích khối chóp cơ bản.
+ Dạng 2. Thể tích khối chóp khi biết chân đường cao.
+ Dạng 3. Thể tích khối chóp có cạnh bên tạo với đáy một góc cho trước.
+ Dạng 4. Thể tích khối chóp có mặt bên tạo với đáy một góc cho trước.
+ Dạng 5. Thể tích khối chóp – mức độ vận dụng.
+ Dạng 6. Thể tích lăng trụ đứng.
+ Dạng 7. Thể tích lăng trụ xiên.
+ Dạng 8. Tỉ số thể tích.
+ Dạng 9. Bài toán cực trị.
+ Dạng 10. Một số bài toán ứng dụng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]