Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Huỳnh Đức Khánh

Tài liệu gồm 159 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Huỳnh Đức Khánh (chủ biên), tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm thuộc chủ đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Giải tích 12 chương 1 và ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021.

Bài 1. SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.
+ Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
+ Dạng 2. Tính chất.
+ Dạng 3. Bảng biến thiên.
+ Dạng 4. Đồ thị hàm f(x).
+ Dạng 5. Xét khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.
+ Dạng 6. Bài toán chứa tham số.
+ Dạng 7. Đồ thị hàm f'(x).
Bài 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.
+ Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
+ Dạng 2. Đồ thị hàm f(x).
+ Dạng 3. Bảng biến thiên.
+ Dạng 4. Tìm điểm cực đại, cực tiểu của hàm số.
+ Dạng 5. Bài toán chứa tham số.
+ Dạng 6. Biểu thức f'(x) – đồ thị hàm f'(x).
Bài 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.
+ Dạng 1. Bảng biến thiên.
+ Dạng 2. Đồ thị.
+ Dạng 3. Tìm GTLN – GTNN trên đoạn.
+ Dạng 4. Tìm GTLN – GTNN trên khoảng.
+ Dạng 5. Bài toán chứa tham số.
+ Dạng 6. Toán ứng dụng.
+ Dạng 7. Biểu thức f'(x) – đồ thị hàm f'(x).
[ads]
Bài 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN.
+ Dạng 1. Bảng biến thiên.
+ Dạng 2. Đồ thị.
+ Dạng 3. Tìm tiệm cận của hàm số.
+ Dạng 4. Bài toán chứa tham số.
Bài 5. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
+ Dạng 1. Đồ thị hàm số.
+ Dạng 2. Bảng biến thiên.
+ Dạng 3. Phép suy đồ thị.
+ Dạng 4. Tính chất của đồ thị.
Bài 6. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA CÁC ĐỒ THỊ.
+ Dạng 1. Bảng biến thiên.
+ Dạng 2. Đồ thị.
+ Dạng 3. Cho hàm số.
+ Dạng 4. Bài toán chứa tham số.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]