Các dạng bài tập VDC khối đa diện và thể tích của chúng


Tài liệu gồm 103 trang, tóm tắt lý thuyết cơ bản cần nắm và hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm vận dụng cao (VDC / nâng cao / khó) khối đa diện và thể tích của chúng, phù hợp với đối tượng học sinh khá – giỏi khi học chương trình Hình học 12 chương 1 và ôn thi điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Các dạng bài tập trắc nghiệm VDC khối đa diện và thể tích của chúng:
CHỦ ĐỀ 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN.
Dạng 1. Điều kiện để một hình là hình đa diện – khối đa diện.
Dạng 2. Xác định số đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện.
Dạng 3. Phân chia, lắp ghép các khối đa diện.
Dạng 4. Phép biến hình trong không gian.

CHỦ ĐỀ 2. KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU.
Dạng 1. Nhận diện đa diện lồi, đa diện đều.
Dạng 2. Các đặc điểm của khối đa diện đều.

CHỦ ĐỀ 3. THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN.
Dạng 1. Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy.
Dạng 2. Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy.
Dạng 3. Thể tích khối chóp đều.
Dạng 4. Thể tích khối chóp biết trước một đường thẳng vuông góc với đáy.
Dạng 5. Thể tích khối chóp có các cạnh bên bằng nhau hoặc các cạnh bên, mặt bên cùng tạo với đáy những góc bằng nhau.
Dạng 6. Thể tích lăng trụ đứng.
Dạng 7. Thể tích lăng trụ xiên.
Dạng 8. Thể tích hình hộp.
Dạng 9. Tỉ số thể tích khối chóp.
Dạng 10. Tỉ số thể tích khối lăng trụ.
Dạng 11. Tỉ số thể tích khối hộp.
Dạng 12. Tách hình để tính thể tích.
Dạng 13. Phục hình và trải phẳng.
Dạng 14. Bài toán cực trị liên quan đến thể tích khối đa diện.
Dạng 15. Sử dụng thể tích để tính khoảng cách.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com