Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Dương Minh Hùng

Tài liệu gồm 89 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, tóm tắt lý thuyết, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

Bài 1. Hàm số lượng giác.
+ Dạng toán 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác.
+ Dạng toán 2. Tính tuần hoàn, chu kỳ của hàm số lượng giác.
+ Dạng toán 3. Tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác.
+ Dạng toán 4. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN) của hàm số lượng giác.
Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản.
+ Dạng toán 1. Phương trình sinx = a.
+ Dạng toán 2. Phương trình cosx = a.
+ Dạng toán 3. Phương trình tanx = a.
+ Dạng toán 4. Phương trình cotx = a.
Bài 3. Một số dạng phương trình lượng giác thường gặp.
+ Dạng toán 1. Phương trình bậc nhất theo một hàm số lượng giác.
+ Dạng toán 2. Phương trình bậc hai theo một hàm số lượng giác.
+ Dạng toán 3. Phương trình a.sinx + b.cosx = c.
+ Dạng toán 4. Phương trình lượng giác có chứa tham số.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]