Đề ĐGCB học kỳ 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội


Thứ Hai ngày 19 tháng 10 năm 2020, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá công bằng học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2020 – 2021.

Đề ĐGCB học kỳ 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội gồm 01 trang với 04 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề ĐGCB học kỳ 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội:
+ Một nhóm 10 học sinh gồm 4 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 3 học sinh lớp C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ nhóm này. Tính xác suất xảy ra tình huống lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 2 học sinh lớp A.
+ Cho cấp số cộng (un) với công sai là số dương. Biết rằng u1, u2, u6 lập thành một cấp số nhân và tổng của chúng là 21. Hãy tính tổng 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng (un).
+ Cho một bảng ô vuông kích thước 4 x 4, gồm 16 ô vuông con. Ta điền ngẫu nhiên vào mỗi ô vuông con một trong hai số 1 hoặc -1. Tính xác suất xảy ra tình huống tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột đều bằng 0.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com