Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Trưng Vương – TP HCM


Thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020, trường THPT Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2020 – 2021.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Trưng Vương – TP HCM gồm 03 trang với 02 phần: phần trắc nghiệm gồm 16 câu, chiếm 05 điểm, thời gian làm bài 30 phút; phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 05 điểm, thời gian làm bài 30 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Trưng Vương – TP HCM:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = (x – 1)(2 – x)^3(x – 3) với mọi x thuộc R. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số có ba cực trị. B. Hàm số có hai điểm cực đại.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1. D. Hàm số đạt cực đại tại x = 3.
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = x^2(x – 1)^3(x^2 – 2mx + m + 6). T là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho có đúng một cực trị. Tính tổng của các phần tử trong T.
+ Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên tạo với đáy một góc 30°. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com