Ma trận và đề cương giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Chu Văn An – Hà Nội


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 ma trận đề thi và đề cương ôn tập giữa HK1 Toán 12 năm học 2020 – 2021 trường THPT Chu Văn An, thành phố Hà Nội; nhằm giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi khảo sát chất lượng giữa học kì 1 Toán 12 sắp tới.

Chủ đề \ Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
1. Tính đơn điệu của hàm số. 2 2
2. Cực trị của hàm số. 2 2 1
3. Tiệm cận. 2 1
4. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. 1 1
5. Đồ thị và tính chất. 2 2 1
6. Tương giao và tiếp tuyến. 4 2
7. Đa diện – Đa diện đều. 2 1
8. Thể tích khối đa diện. 5 4 1 1
Tổng số 20 15 2 2

Một số lưu ý:
1. Cách phân chia các câu phía trên là tương đối vì khi ra đề có thể hỏi một câu nhưng liên quan đến nhiều nội dung. Ví dụ: Cho hàm số y = f(x), mệnh đề nào sau đây đúng thì sẽ liên quan đến nhiều mục.
2. Các câu về nhận biết và 50% thông hiểu sẽ lấy luôn trong đề cương hoặc trong đề giữa kỳ 2017, các câu thông hiểu còn lại các thầy cô ra tương tự.
3. Phần đề cương các câu vận dụng và vận dụng cao vẫn để trắc nghiệm nhưng các thầy cô sẽ yêu cầu học sinh làm tự luận các phần này.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com