Bài tập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Diệp Tuân


Tài liệu gồm 55 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm liên quan đến phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số; giúp học sinh học tốt chương trình Giải tích 12 chương 1: ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại điểm M(x0;f(x0)).
Dạng 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) biết tiếp tuyến có hệ số góc k.
Dạng 3. Phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số y = f(x) biết d đi qua điểm A(xA;yA).
Dạng 4. Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số y = f(x) biết d cắt hai trục tọa độ tại A và B sao cho tam giác OAB vuông cân hoặc có diện tích tam giác OAB cho trước.
Dạng 5. Tìm những điểm trên đường thẳng d: ax + by + c = 0 mà từ đó vẽ được 1 / 2 / 3 / … / n tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = f(x).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com