Chuyên đề số phức ôn thi THPT 2021 – Nguyễn Bảo Vương


Tài liệu gồm 229 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức (Giải tích 12 chương 4), có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Toán 12 và ôn thi THPT môn Toán năm học 2020 – 2021.

Chuyên đề 1. XÁC ĐỊNH SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (Mức độ 5 – 6 điểm).
+ Dạng toán 1. Xác định các yếu tố cơ bản của số phức.
+ Dạng toán 2. Biểu diễn hình học cơ bản của số phức.
+ Dạng toán 3. Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia cơ bản của số phức.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (Mức độ 7 – 8 điểm).
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 9 – 10 điểm).
+ Dạng toán 1. Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng toán 2. Một số bài toán liên quan đến số phức có lũy thừa bậc cao, chứa tham số.

Chuyên đề 2. TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ – GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 7 – 8 – 9 – 10 điểm).
+ Dạng toán 1. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là đường tròn.
+ Dạng toán 2. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là đường thẳng.
+ Dạng toán 3. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là đường conic.
+ Dạng toán 4. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một miền.
+ Dạng toán 5. Một số dạng toán khác liên quan đến tập hợp điểm biểu diễn số phức.

Chuyên đề 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO SỐ PHỨC.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (Mức độ 5 – 6 điểm).
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (Mức độ 7 – 8 điểm).

Chuyên đề 4. BÀI TOÁN CỰC TRỊ SỐ PHỨC.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 9 – 10 điểm).
+ Dạng toán 1. Quỹ tích điểm biểu diễn số phức là đường thẳng.
+ Dạng toán 2. Quỹ tích điểm biểu diễn số phức là đường tròn.
+ Dạng toán 3. Quỹ tích điểm biểu diễn số phức là Elip.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com