Đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc


Ngày … tháng 11 năm 2020, trường THPT Đội Cấn, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm học 2020 – 2021.

Đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc mã đề 135 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc:
+ Lớp 10A có 45 học sinh. Qua khảo sát về sở thích các môn thể thao được biết có 13 học sinh thích đá cầu, 14 học sinh thích bóng chuyền, 15 học sinh thích đá bóng. Có 9 em thích cả đá bóng và đá cầu, 8 em thích cả đá cầu và bóng chuyền, 5 em chỉ thích bóng đá nhưng không thích bóng chuyền. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh không thích cả ba môn nói trên biết có 6 bạn thích cả ba môn thể thao nói trên.
+ Cho tam giác ABC có trọng tâm là G. I là trung điểm của BC. M, N lần lượt là các điểm được xác định bởi CN = 1/2.BC, 3MA + 4MB = 0. P là giao của AC và MN. Tính tỉ số diện tích của tam giác ANP và NCP.
+ Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề?
(1) Trời mưa to quá! (2) Bạn có đói không?
(3) Con voi to hơn con khỉ. (4) 2^2 > 1^2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com