Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM


Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 11 năm học 2020 – 2021 trường THPT Lương Văn Can – thành phố Hồ Chí Minh gồm 01 trang với 02 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề), đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(−2;3); v = (1;-2) đường tròn (C): x2 + y2 – 4x + 6y + 9 = 0 và đường thẳng (d): 2x – 3y + 4 = 0.
a) Tìm tọa độ điểm B sao cho B là ảnh của điểm A qua phép quay tâm O, góc quay 90 độ.
b) Viết phương trình đường thẳng (d1) là ảnh của (d) qua phép tịnh tiến v.
c) Tìm ảnh (C’) của (C) qua phép vị tự tâm A, tỉ số là 2.
+ Giải phương trình lượng giác.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com