Đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam


Đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam gồm 04 trang với 32 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút, kỳ thi được diễn ra vào thứ Ba ngày 17 tháng 11 năm 2020, đề thi có đáp án mã đề 121 và 122.

Trích dẫn đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam:
+ Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = g(x) = |f(1 – |x|) + m| có 7 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của S.
+ Cho khối hộp ABCD.A’B’C’D’ có thể tích bằng V. Gọi E là điểm sao cho AE = 3/2.AB. Tính thể tích khối đa diện gồm các điểm chung của khối hộp ABCD.A’B’C’D’ và khối chóp tam giác E.ADD’.
+ Cho hàm số y = 1/4.x^4 – 2x^2 + 1. Chọn khẳng định đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2. B. Hàm số đạt cực đại tại x = 1.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = −3. D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com