Đề thi thử THPTQG 2021 môn Toán lần 1 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang


Ngày … tháng 11 năm 2020, trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021 lần thứ nhất.

Đề thi thử THPTQG 2021 môn Toán lần 1 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang mã đề 132 gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án (đáp án được gạch chân).

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2021 môn Toán lần 1 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang:
+ Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AC = 2a. Hình chiếu vuông góc của A’ trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của cạnh AB và AA’ = a√2. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng?
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [-2;2] và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Hỏi phương trình |f(x) – 1| = 1 có bao nhiêu nghiệm phân biệt trên [-2;2]?
+ Cho hàm số y = f(x) là hàm đa thức bậc bốn có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị của tham số m thuộc đoạn [-12;12] để hàm số g(x) = |2f(x – 1) + m| có 5 điểm cực trị?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com