Trắc nghiệm VD – VDC hàm số bậc nhất và bậc hai – Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 190 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và bậc hai, mức độ vận dụng và vận dụng cao, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học chương trình Đại số 10 chương 2.

CHỦ ĐỀ 1. KHÁI NIỆM HÀM SỐ.
+ Dạng toán 1. Tập xác định của hàm số.
+ Dạng toán 2. Sự biến thiên của hàm số. Tính chẵn – lẻ của hàm số.

CHỦ ĐỀ 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT.
+ Dạng toán 1. Xác định hàm số bậc nhất và sự tương giao liên quan hàm số bậc nhất.
+ Dạng toán 2. Các bài toán về giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN / max – min) và ứng dụng.
+ Dạng toán 3. Các bài toán liên quan điểm – đường thẳng (tìm điểm, đồng quy …).

CHỦ ĐỀ 3. HÀM SỐ BẬC HAI.
+ Dạng toán 1. Nhận dạng bảng biến thiên, đồ thị hàm số bậc hai.
+ Dạng toán 2. Nhận dạng bảng biến thiên, đồ thị hàm số liên quan hàm số bậc hai chứa dấu giá trị tuyệt đối (GTTĐ).
+ Dạng toán 3. Tính đơn điệu của hàm số bậc hai có chứa tham số.
+ Dạng toán 4. Xác định hàm số bậc hai.
+ Dạng toán 5. Các bài toán về điểm liên quan Parabol.
+ Dạng toán 6. Sự tương giao đồ thị hàm số bậc hai.
+ Dạng toán 7. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN / max – min), tập giá trị liên quan hàm số bậc hai.
+ Dạng toán 8. Bài toán về phương trình, bất phương trình liên quan hàm số bậc hai dùng đồ thị, bảng biến thiên.
+ Dạng toán 9. Bài toán thực tế về hàm số bậc hai.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]