231 câu trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 Toán 11 – Lê Bá Bảo


Tài liệu gồm 92 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, tuyển chọn 231 câu trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 Toán 11, có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn tài liệu 231 câu trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 Toán 11 – Lê Bá Bảo:
+ Xét bốn mệnh đề sau:
(1): Trên R, hàm số y = sin4x có tập giá trị là [-1;1].
(2): Trên [0;pi/2], hàm số y = sinx có tập giá trị là [-1;1].
(3): Trên R, hàm số y = xsin4x là hàm chẵn.
(4): Trên R, hàm số y = x(sin4x)^2 là hàm lẻ.
Tìm số phát biểu đúng.
+ Để xếp đội hình đồng diễn thể dục, 1275 học sinh xếp đội hình theo tam giác như sau: Hàng thứ nhất có 1 học sinh, hàng thứ hai có 2 học sinh, hàng thứ 3 có 3 học sinh … hàng thứ k có k học sinh (k >= 1). Hỏi đội hình đã xếp có bao nhiêu hàng?
+ Tam giác ABC có ba cạnh a, b, c thỏa mãn a2, b2, c2 theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. (tanA)^2, (tanB)^2, (tanC)^2 theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng.
B. (cotA)^2, (cotB)^2, (cotC)^2 theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng.
C. cos A, cos B, cosC theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng.
D. (sinA)^2, (sinB)^2, (sinC)^2 theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com